Wil je hulp of advies hebben? Bel naar: 030- 760 8090

Relatie beëindigd en samen een hypotheek?

fergus-so-3LZjHQZd4nw-unsplash

Einde relatie en hypotheek

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan is dat een emotionele tijd waarin je ook nog moet gaan nadenken over allerlei zaken zoals: ‘Moet er wel of geen alimentatie worden betaald?’ en ‘Wie gaat waar wonen?’ De vraag is vaak of een van beide partners de lasten alleen kan opbrengen. Als er een partner wordt uitgekocht heeft dit fiscale gevolgen. In de praktijk blijkt vaak dat de mediator of advocaat die de scheiding regelt onvoldoende kennis heeft over de fiscale gevolgen voor de eigen woning. De adviseurs van WoonJuist worden dan ingeschakeld voor een financiële analyse.

Echtscheidingsconvenant en hypotheeklasten

Als jullie gaan scheiden worden de afspraken die jullie samen over de echtscheiding maken opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Dit document wordt opgesteld door de advocaat of mediator. Hierbij kun je denken aan verdeling van spullen, alimentatie, pensioen, maar ook wat er met de eigen woning gaat gebeuren.

Wordt de woning aan één partner toebedeeld of wordt de woning verkocht? Jullie zullen dan afspraken moeten maken over de betaling van de hypotheeklasten en het onderhoud. De juiste beschrijving hiervan is erg belangrijk omdat er anders een kans is dat de hypotheekverstrekker het convenant afwijst omdat de gemaakt afspraken niet uitvoerbaar zijn.

Akte van verdeling bij einde samenwonen

Zijn jullie samenwonend en gaan jullie uit elkaar, dan zullen er afspraken over de gezamenlijk woning gemaakt moeten worden. Blijft een van jullie in het huis wonen dan is de akte van verdeling nodig om de partner die de woning gaat verlaten te ontslaan uit de hoofdelijk schuldenaarschap van de hypotheek.

Het is verstandig om afspraken te maken over verdeling van overwaarde of restschuld en hoe de waarde van de woning wordt vastgesteld. De afspraken moeten zo geformuleerd zijn dat de hypotheekverstrekker deze ook accepteert. Besluiten jullie de woning te verkopen dan is het verstandig afspraken te maken over wie er tot de verkoop mag blijven wonen en wie welke kosten voor zijn rekening neemt.

Alimentatie en hypotheek

Jullie kunnen onderling afspraken maken over (partner) alimentatie of de gestelde normen die daarvoor gelden volgen. Julie advocaat of mediator kan jullie daar het beste in adviseren. Waar jullie ook voor kiezen het moet vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant of akte van verdeling. Dit heeft directe gevolgen voor de hoogte van de maximale hypotheek en dus ook voor de afspraken die jullie maken over de eigen woning.

De partner die partner alimentatie gaat betalen zal hierdoor minder hypotheek kunnen krijgen waardoor de gewenste woonsituatie misschien niet haalbaar is. Eventuele kinderalimentatie heeft geen invloed op de maximale hypotheekmogelijkheid, deze blijft buiten de toetsing door de hypotheekverstrekker.

De hypotheekadviseur zal dit bedrag wel meenemen in het totale financiële advies. Voordat jullie de afspraken hierover vastleggen is het verstandig deze eerst financieel en fiscaal te laten toetsen door je hypotheekadviseur. Zodat jullie de gevolgen voor jullie toekomstige woonsituatie goed in beeld hebben.