Check voordat je een appartement koopt

De Vereniging van Eigenaren en reglementen

De VVE behartigt de belangen van de eigenaren voor de gemeenschappelijke zaken en in de vergadering worden besluiten genomen over bijvoorbeeld de servicekosten en het onderhoud. Het goed functioneren van de VVE is niet alleen belangrijk voor de eigenaren, zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden, maar wordt ook steeds belangrijk voor het verkrijgen van een hypotheek. Geldverstrekkers stellen steeds vaker eisen aan de VVE voor de verstrekking van een hypotheek. Je krijgt te maken met de splitsingsakte, splitsingsreglement en soms is er ook een huishoudelijk reglement. In deze (vaak) modelreglementen, staan allerlei regels over wie de eigenaren zijn, hoe de stemverdeling is op vergaderingen, kosten en schulden die gemeenschappelijk zijn, maar ook regels over vloerbedekking, geluidsoverlast, huisdieren en gebruik van balkon etc.

Appartement en hypotheek

Bij de aankoop van een woning wil de hypotheekverstrekker graag weten wat de waarde van het huis is en of het goed is onderhouden. Als toekomstig eigenaar ben je verantwoordelijk voor het onderhoud want dat heeft immers invloed op de waarde van de woning. Bij de aankoop van een appartement geldt dat ook. Maar doordat veel zaken gemeenschappelijk zijn krijg je voor het onderhoud te maken met de VVE. Voor de hypotheekverstrekker is het daarom belangrijk om te weten of de VVE actief is, dat wil zeggen “niet slapend” is en wat de financiële situatie is van de VVE. Is er voldoende geld in kas voor het komend onderhoud en is er een meerjarenonderhoudsplan?

Laat je koopcontract en het modelreglement van de VVE, beoordelen door één van onze juristen. (link contractbeoordeling) zodat deze voldoen aan de eisen die de hypotheekverstrekker hier aan stelt.

Geschillen in de VVE

En dan woon je misschien al wel jaren met veel plezier in je appartement en ontstaat er een geschil tussen mede-eigenaren. Jammer genoeg komt het voor dat er ondanks alle reglementen toch verschil van mening bestaat over zaken die daarin beschreven staan. Dit kan komen doordat er sprake is van een verouderd reglement, die als het ware is ingehaald door de tijd - door bijvoorbeeld jurisprudentie. Maar ook kan het zijn dat er in een reglement niets staat over bijvoorbeeld zonnepanelen, plaatsen van een scootmobiel of zijn er geen regels over tijdelijke verhuur via bijvoorbeeld AirBnB. Natuurlijk wil je als bewoner voorkomen dat er geschillen ontstaan en dat je als bewoners uiteindelijk bij de rechter uitkomt. De juristen van WoonJuist hebben jarenlange ervaring op het gebied van appartementsrecht en bieden hierbij praktische bijstand door tijdens de vergadering van de Vereniging van Eigenaren advies te geven en de rechtspositie van betrokkenen te verduidelijken.

Voor deze dienst rekent WoonJuist € 350,- (excl btw) per vergadering.

Casus

Cevat heeft een appartement gekocht in Amsterdam en verhuurt deze af en toe aan toeristen. Het bestuur van de VVE heeft Cevat verboden om dit te doen want het is in strijd met de regels. Cevat is het hier niet mee eens want hij houdt zich aan de regels van de gemeente en andere appartementen worden ook verhuurd. De jurist van WoonJuist heeft voorafgaand aan de vergadering de reglementen van de VVE en actuele jurisprudentie doorgenomen. Tijdens de vergadering is er gesproken over de verschillende soorten van (tijdelijke) verhuur, is de wet en regelgeving besproken en zijn er afspraken gemaakt in overeenstemming met de reglementen, waar de betrokkenen zich in kunnen vinden. Door de jurist van WoonJuist in te schakelen is er voorkomen dat er een rechtszaak gestart is, die niet alleen tijd en geld kost maar ook de onderlinge verhoudingen zou schaden.

Maak een gratis belafspraak
Terug naar Juridisch Advies