Vragen over koopcontract

Het koopcontract tekenen - wat moet je weten?

In het koopcontract worden afspraken gemaakt over de koopsom, wanneer koper de hypotheek rond moet hebben en wanneer de eigendomsoverdracht is. Daarnaast worden er zaken beschreven over eventuele gebreken aan de woning en beperkingen in bijvoorbeeld het gebruik van de woning. Kortom: Je moet weten wat je koopt!

Bedenktijd bij een (voorlopig) koopcontract

Na ondertekening door koper en verkoper en wanneer de koper het “voorlopige” koopcontract ter hand is gesteld, begint de wettelijke bedenktijd voor koper van drie dagen. De koper kan binnen deze termijn de koop ontbinden zonder opgave van een reden en zonder kosten. Daarna is de koop in principe definitief.

Maar wat als je de koop wil ontbinden omdat je de hypotheek niet rond kan krijgen of om een andere reden? Kan dat dan zomaar of moet je dan een hoge boete betalen bij ontbinding? En kan de verkoper ook het contract nog ontbinden? Reden genoeg om je koopcontract eerst juridisch te laten beoordelen, voordat je deze tekent.

Mogelijke ‘verborgen gebreken’ in een koopcontract

Het koopcontract moet duidelijk maken wat je exact koopt, en daar geen twijfel over laten. Je wilt achteraf niet voor verrassingen komen te staan over bijvoorbeeld schuttingen, erfpacht of VVE-bepalingen. Weet je wat je mag verbouwen aan je toekomstige huis? En of het pad naast het huis ook tot de woning behoort?

Daarbij kunnen bepalingen in het voorlopig koopcontract ook van invloed zijn op de hypotheekaanvraag. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning is het essentieel om van tevoren te weten of je bouwrente moet betalen.

Juridische check koopcontract

Bij WoonJuist checkt een jurist jouw koopcontract en zorgt ervoor dat je geen onnodig risico loopt.

  • Vanaf € 100,- (vooraf duidelijkheid over de kosten)
  • Je contract wordt binnen 24 uur beoordeeld en met je besproken door een jurist.
  • Beoordeling op eisen van alle hypotheekverstrekkers extra belangrijk bij erfpacht.
  • Advies voor de onderhandeling met de verkoper. Als je wilt kunnen wij dit ook overnemen.

Casus

Piet en Jolanda kopen dit jaar een nieuwbouwwoning. In het contract staan (opschortende) voorwaarden waardoor zij niet 100% zeker weten of het project wel doorgaat. Zo moeten er voldoende woningen verkocht zijn en de bouwvergunning rondkomen. WoonJuist attendeerde Piet en Jolande erop om het koopcontract aan te passen, zodat de termijn waarbinnen de hypotheek geregeld moest worden uitgesteld werd en zij niet voor onverwachte kosten kwamen te staan. Hierdoor konden zij ook profiteren van betere hypotheekvoorwaarden, waardoor zij een lagere rente gaan betalen.

Maak een gratis belafspraak
Terug naar Juridisch Advies