Echtscheidingsconvenant en hypotheeklasten

Als jullie getrouwd zijn, en jullie gaan scheiden worden de afspraken die jullie samen over de echtscheiding maken opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Dit document wordt opgesteld door de advocaat of mediator. Hierbij kun je denken aan verdeling van spullen, alimentatie, pensioen, maar ook wat er met de eigen woning gaat gebeuren. Wordt de woning aan één partner toebedeeld of wordt de woning verkocht? Jullie zullen dan afspraken moeten maken over de betaling van de hypotheeklasten en het onderhoud. De juiste beschrijving hiervan is erg belangrijk omdat er anders een kans is dat de hypotheekverstrekker het convenant afwijst omdat de gemaakt afspraken niet uitvoerbaar zijn.

Akte van verdeling bij einde samenwonen

Zijn jullie samenwonend en gaan jullie uit elkaar, dan zullen er afspraken over de gezamenlijk woning gemaakt moeten worden. Blijft een van jullie in het huis wonen dan is de akte van verdeling nodig om de partner die de woning gaat verlaten te ontslaan uit de hoofdelijk schuldenaarschap van de hypotheek. Het is verstandig om afspraken te maken over verdeling van overwaarde of restschuld en hoe de waarde van de woning wordt vastgesteld. De afspraken moeten zo geformuleerd zijn dat de hypotheekverstrekker deze ook accepteert. Besluiten jullie de woning te verkopen dan is het verstandig afspraken te maken over wie er tot de verkoop mag blijven wonen en wie welke kosten voor zijn rekening neemt.

Alimentatie en hypotheek

Jullie kunnen onderling afspraken maken over (partner) alimentatie of de gestelde normen die daarvoor gelden volgen. Julie advocaat of mediator kan jullie daar het beste in adviseren. Waar jullie ook voor kiezen het moet vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant of akte van verdeling. Dit heeft directe gevolgen voor de hoogte van de maximale hypotheek en dus ook voor de afspraken die jullie maken over de eigen woning. De partner die partner alimentatie gaat betalen zal hierdoor minder hypotheek kunnen krijgen waardoor de gewenste woonsituatie misschien niet haalbaar is. Eventuele kinderalimentatie heeft geen invloed op de maximale hypotheekmogelijkheid, deze blijft buiten de toetsing door de hypotheekverstrekker.

De hypotheekadviseur zal dit bedrag wel meenemen in het totale financiële advies. Voordat jullie de afspraken hierover vastleggen is het verstandig deze eerst financieel en fiscaal te laten toetsen door de adviseur van WoonJuist. Zodat jullie de gevolgen voor jullie toekomstige woonsituatie goed in beeld hebben.

De adviseurs van WoonJuist hebben naast veel ervaring en kennis over echtscheidingen en fiscaliteiten ook uitgebreide kennis van het hypotheekproces waardoor het optimale advies aan jullie gegeven kan worden.

De kosten voor een financiële en fiscale analyse zijn € 270 (excl btw) p.p.

Controle van het convenant/akte van verdeling op eisen van de hypotheekverstrekker €135,- (exl btw).

Casus

Ton en Anne gaan scheiden. Ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben afgesproken dat Ton in de echtelijk woning blijft wonen, er is geen overwaarde. De hypotheek moet alleen op zijn naam komen. Met de advocaat is het voorlopig convenant opgesteld en hierin zijn ook afspraken gemaakt over maandelijkse partneralimentatie. Vervolgens wil Ton kijken of hij de hypotheek op zijn naam kan laten zetten en laat het voorlopig convenant aan de hypotheekadviseur van WoonJuist zien. Deze toetst op het inkomen van Ton of het hypotheek bedrag haalbaar is en moet hierbij rekening houden met zijn maandelijkse alimentatieverplichting. De conclusie is dat Ton de woning zal moeten verkopen omdat hij de hypotheek niet op zijn inkomen alleen kan krijgen. De adviseur heeft inzage in de financiële situatie van Ton en ziet dat er een aanzienlijk bedrag aan eigen middelen is. Dit bedrag kan gebruikt worden om de alimentatie in een keer af te kopen op deze manier vervalt de maandelijkse verplichting en is de hypotheek haalbaar. Anne stemt hier ook mee in zodat zij dit bedrag aan eigen geld kan gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning.

Maak een gratis belafspraak
Terug naar Juridisch Advies